Ryga

Ryga

Ryga, turinti net 650 000 gyventojų, yra didžiausias miestas Baltijos šalyse. Kartu su priemiesčiais joje gyvena beveik pusė Latvijos gyventojų. Ryga yra ir pagrindinis įvažiavimo į Baltijos regioną taškas ir pati didžiausia turistų lankoma vieta, turinti vieną...