Sąlygos ir taisyklės

Interneto svetainė bilietaipigiau.lt, mūsų ir Jūsų pareigos bei atsakomybės

Mes – bilietaipigiau.lt (toliau kai kur – Pardavėjas) teikia lėktuvų bilietų skrydžių kainas ir jų rezervavimo paslaugą elektroniniu būdu. Mes nesame skrydžių organizatorius, kelionių organizatorius (agentūra), vežėjas ir neprisiimame su šių subjektų veikla siejamos organizacinės ir teisinės atsakomybės. Aviakompanijos yra atskiri rangovai, todėl bilietaipigiau.lt neatsako už jų veiksmus (klaidas, neveikimą, aplaidumą, vėlavimą ir kt.) ir šių veiksmų galimai sukeliamus nuostolius, taip pat neatsako už visas papildomas išlaidas (dėl paslaugų atšaukimo, per didelio vietų skaičiaus pardavimo, maršruto, tvarkaraščio, vežėjo, orlaivio pakeitimo, skrydžio vėlavimo ar neįvykimo, oro vežėjo bankroto ir kt.), nenugalimos jėgos aplinkybes, valdžios institucijų veiksmus. Informacija bilietipigiau.lt yra reguliariai atnaujinama pagal teikėjų informaciją. Mes dedame visas pastangas pateikti Jums teisingas kainas, tačiau mes negalime prisiimti atsakomybės už pateikiamos informacijos apie kainas tikslumo, jei ją neteisingai pateikė aviakompanijos, bei kitas duomenų klaidas, technines problemas ir pakeitimus, atliekamus už Pardavėjo kontrolės ribų. Kainos paieškos rezultatuose gali keistis priklausomai nuo skrydžio užimtumo, todėl mes neįsipareigojame garantuoti, kad kainos nepasikeis, kol gausime apmokėjimą už Jūsų rezervuotas paslaugas. Kol bilietai nenupirkti, visos jų kainos gali keistis, ir rezervacija yra nepatvirtinta. Užsakymas nėra patvirtintas tol, kol negauname Jūsų mokėjimo ir tuo pagrindu neišsiunčiame Jums patvirtinančio el. laiško. Mes siunčiame pranešimus Jūsų pateiktu el. pašto adresu ir neatsakome už tai, kad Jūs galimai negausite ar neperskaitysite gauto patvirtinimo, taip pat jei neatliksite kitų, tolesnių būtinų su naudojimusi įsigytomis, bilietu patvirtintomis paslaugomis, į kurias turite teisę, susijusių veiksmų. Mes neprisiimame atsakomybės už keleivio nepasinaudojimą bilietu, ligos, neatvykimo į oro uostą reikiamu metu, persikėlimo į kitą oro uostą, persikėlimo oro uosto ribose, reikiamų dokumentų neturėjimo ar kitų priežasčių, kilusių dėl keleivio kaltės, nei kitų priežasčių, kilusių dėl nesusipažinimo su šiomis ir (arba) vežėjo taisyklėmis ar jų nesilaikymo. Mūsų svetainėje pateikiami įvertinimai, komentarai yra bendro pobūdžio, mes negarantuojame jų tikslumo. Mes taip pat neteikiame jokių garantijų dėl bilietaipigiau.lt pateikiamos informacijos tinkamumo konkrečiam tikslui, užsakymo galimybės ir kt. Mes negarantuojame, kad kelionė Jūsų pasirinktomis kryptimis yra saugi, nekelianti rizikos, bei negalime atsakyti už žalą ir nuostolius, patirtus vykstant šiais maršrutais. Mes taip pat neatsakome už informacijos apie kelionės dokumentus, saugumo situaciją, privalomus kelionės dokumentus pateikimą. Mes esame atsakingi tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos patyrėte dėl mūsų (Pardavėjo) įsipareigojimų nesilaikymo.

Jūs naudojatės svetaine bilietaipigiau.lt ir rezervuojate bilietus mūsų svetainėje. Naudodamasis svetaine ir rezervuodamas bilietus Jūs sutinkate su bilietaipigiau.lt pateikiamomis nuostatomis ir sąlygomis, esančiomis šioje svetainėje. Jūs patvirtinate, kad esate sulaukęs 18 metų ir galite teisėtai įsipareigoti laikytis bilietaipigiau.lt taisyklių ir sąlygų. Jūs patvirtinate, kad esate visapusiškai atsakingas už naudojimąsi svetaine ir atsakote už nepilnamečius asmenis, galimai besinaudojančius Jūsų duomenimis. Taip pat Jūs užtikrinate, kad visa Jūsų arba Jūsų vardu pateikiama informacija yra tiksli ir teisinga. Jums draudžiama atlikti fiktyvius, apgaulingus, užsakymus, tikintis, kad jų galimai prireiks. Jūs užtikrinate, kad esate įgaliotas veikti asmenų, kurių vardu atliekate užsakymus, vardu. Jūs galite naudotis svetaine tik nekomerciniais tikslais ir įsipareigojate nesinaudoti šios svetainės turiniu komerciniais tikslais (tiesiogiai ar netiesiogiai). Svetaine draudžiama naudotis neteisėtais, pažeidžiančiais tinklapyje pateikiamas nuostatas tikslais, mes taip pat negalime priimti Jūsų pretenzijų, ieškinių, nuostolių ir žalos išieškojimų arba kitų sąnaudų ir išlaidų, įskaitant pagrįstus teisinius ir apskaitos mokesčius, patiktus Jūsų arba Jūsų vardu, viršijant pirmiau aprašytą atsakomybę, arba gautus iš trečiųjų šalių dėl to, kad Jūs naudojotės mūsų svetaine, pažeidėte įstatymus arba trečiosios šalies teises, šią sutartį. Jūs įsipareigojate laikytis patvirtinimuose nurodytų sąlygų dėl bilietų keitimo, atšaukimo ir pan., taip pat ir tų, kurios nenumato paslaugos grąžinimo ar keitimo galimybės. Jūs sutinkate, kad Jums naudojantis bilietaipigiau.lt automatiniu būdu bus renkama informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine. Jūs galite svetainėje bilietaipigiau.lt talpinti komentarus, atsiliepimus ir vertinimus kitiems svetainės lankytojams. Jums paskelbus komentarą, pastabą ar įvertinimą, bilietaipigiau.lt gali platinti, viešinti, ištrinti šią medžiagą be Jūsų sutikimo. Visi komentarai yra asmeninė komentuojančių asmenų nuomonė. Bet kokie sprendimai, išvados, pagrįsti šiais komentarais, priimami Jūsų paties valia. Jūsų pasirinktoms paslaugoms bus taikomos kitos – teikėjų nustatytos taisyklės ir nuostatos. Jūs sutinkate laikytis visų šių taisyklių.

Jums nevykdant vieno ar kelių šiose taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, bilietaipigiau.lt neprisiima jokios atsakomybės už savo įsipareigojimų vykdymą.

Šis susitarimas tarp mūsų dėl pareigų ir atsakomybių nesukuria jokių atstovavimo ar kt. santykių ir pakeičia visus su bilietaipigiau.lt iki šiol buvusius bendravimus ir pasiūlymus (el. paštu, telefonu, žodžiu).

Jei esate nepatenkinti bilietaipigiau.lt paslaugomis, skundus su juos pagrindžiančiais dokumentais galite teikti adresu Vytenio g. 6-406, Vilnius, arba el. paštu [email protected]. Skunde turi būti nurodyta: skundą teikiančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), skundo surašymo data ir vieta; konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar paslauga, jo įvykdymo data; paaiškinimas, kodėl skundžiamas veiksmas yra neteisėtas ar nepagrįstas, ir tai patvirtinantys įrodymai (dokumentai); konkretus reikalavimas, kokį sprendimą prašoma priimti; pridedamų dokumentų sąrašas.

Rezervacijos ir skrydžio informacija

Atkreipkite dėmesį į šias svarbias taisykles ir sąlygas. Jų žinojimas Jums padės geriau ir greičiau perprasti oro vežėjo reikalavimus ir apribojimus bei apsaugos nuo nepageidautinų situacijų keliaujant:

– įprastais atvejais, jei nenumatyta kitaip (dažniausiai – už papildomą mokestį), lėktuvų bilietai yra negrąžinami ir nekeičiami. Tai reiškia, kad Jums sumokėjus už bilietus, jokios aplinkybės negali būti laikomos atšaukiančiomis Jūsų atliktą apmokėjimą – pinigai negrąžinami;

– tokia pat nuostata įprastais atvejais galioja vardo, pavardės, maršruto keitimui – šie duomenys yra nekeičiami, jei nenumatyta kitaip;

– jei per tą laiką, kol atliekamas mokėjimas, bilietai pabrango, mes su Jumis susisieksime. Jei kainos padidėjimas Jums bus priimtinas, paprašysime padengti kainų skirtumą, priešingu atveju galėsite susigrąžinti sumokėtą įmoką;

– jeigu negavote bilietų per 1 parą nuo apmokėjimo, prašome susisiekti [email protected] arba tel. 860499366

– likus 1 parai iki skrydžio rekomenduojame įsitikinti, kad skrydžių laikai nėra pakitę. Tai padaryti galite oro uosto iš kurio skrisite puslapyje.

– jeigu atlikote kelias tapačias rezervacijas, žinokite, kad aviakompanijos turi teisę savarankiškai anuliuoti visas besidubliuojančias rezervacijas.

– keleivis privalo pateikti vežėjui reikalingus išvykimo, atvykimo ir kitus reikalingus dokumentus, ir atvykti į oro uostą iki vežėjo nurodyto laiko, arba, jeigu laikas nėra nurodytas, pakankamai anksti, kad galėtų atlikti išvykimo procedūras;

– keleivis privalo išsaugoti kelionės bilietą visos kelionės metu;

– bilietas taikomas tik toms paslaugoms, kurios nurodytos ant bilieto;

– kai kuriais atvejais kelionės maršrutą sudaro keli bilietai. Nei bilietaipigiau.lt, nei vežėjas neprisiima atsakomybės už kelionės jungties praradimus, jei nesusitarta kitaip;

– vežėjas turi teisę atsisakyti pervežti keleivį ir bagažą oru, jei keleivis pažeidžia norminių aktų reikalavimus, kelia grėsmę arba trukdo kitiems keleiviams, skrydžio saugumui, keleivių arba trečiųjų asmenų turtui, trukdo viešajai tvarkai, atsisako vykdyti vežėjo, jo darbuotojų arba orlaivio įgulos nurodymus, atsisako patikrinimo, nesumokėjo įmokų, mokesčių arba kitų mokėjimų, kurie privalomi pervežant oru, neturi arba atsisako pateikti kelionei tinkamus dokumentus, keleivio bilietas yra prarastas, sugadintas, biliete nurodytos datos yra pasikeitusios ir (arba) neatitinka kitų kelionės dokumentų, kyla įtarimas, kad bilietas įsigytas neteisėtu būdu arba biliete nurodytas asmuo, kuris pagal vežėjo duomenų bazės duomenis neturi teisės būti pervežamas oru, keleivinio oro transporto registracijos metu nebuvo atėjęs prie įlaipinimo vartų, nepateikė vežėjui reikalingos, tikslios informacijos, bagažas neatitinka vežėjo Taisyklių arba atsisakymas pagrindžiamas kitais galiojančiais teisiniais normatyvais.

– vežėjas taip pat turi teisę atsisakyti Jus vežti, jei neatvykote į bent vieną iš kelionei numatytų kelių skrydžių;

– naudojantis pigių skrydžių bendrovių paslaugomis reikia nepamiršti, kad kiekvienam skrydžiui būtina atskira įlaipinimo kortelė ir į kiekvieną skrydį reikia atlikti keleivių ir bagažo registravimo procedūras;

– keleivis privalo turėti visus kelionei reikalingus dokumentus. Rekomenduojame pasidomėti apie dokumentus, reikalingus keliaujant į Jūsų pasirinktą šalį, taip pat galimus kitus papildomus reikalavimus (pvz., tam tikrą galimai reikalingą pinigų sumą, bilietą kelionei tęsti, bilietą kelionei atgal ir kt.). Asmens dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) turėtų galioti ne mažiau nei 6 mėnesius po kelionės pabaigos. Dokumentai turi galioti visose šalyse, kuriose keleivis lankosi kelionės metu.

– jei laukiatės, Jums gali būti reikalinga gydytojo pažyma, patvirtinanti, kad galite skristi;

– jei vykstate į kelionę su nepilnamečiu asmeniu (iki 18 metų), privalote laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos;

– asmenys iki 14 metų negali skristi vieni, be suaugusiojo lydinčio asmens;

– asmenys iki 18 metų, keliaujantys su abiem tėvais, turi turėti galiojančius pasus arba kitus tinkamus kelionės dokumentus;

– keliaujant būtina atkreipti dėmesį į Valstybinės visuomenės svaikatos priežiūros tarnybos rekomenduojamą imunoprofilaktiką;

– kelionės draudimas yra neprivalomas (iškyrus atvejus, kai vykstama su viza), tačiau gali suteikti papildomą apsaugą kelionėje. Kelionės draudimą galite įsigyti iš privačios bendrovės. Jei esate apsidraudęs kelionės draudimu, keliaudamas turėkite su savimi draudimo liudijimą;

– jeigu planuojate keliauti su gyvūnu, atminkite, jog būtina įsitikinti, ar Jūsų pasirinktas vežėjas tai leidžia. Už gyvūnų gabenimą taikomi papildomi mokesčiai. Gyvūno savininkas privalo pasirūpinti reikiamais dokumentais (sveikatos ir vakcinacijos pažymėjimais, leidimais įvežti gyvūnus į įvažiavimo ar tranzito šalis);

– visi oro vežėjai taiko savo nustatytas rankinio ir registruoto bagažo pervežimo taisykles. Dalį bagažo galite gabenti nemokamai. Nemokamo bagažo kiekis nurodomas rezervacijos metu.

– pigių skrydžių oro bendrovės registruojamam bagažui taiko papildomus mokesčius. Registruotojo bagažo gabenimas nėra įtraukiamas į standartinę bilieto kainą. Keleiviui leidžiama gabenti tik salono bagažą. Reikalavimus salono bagažo matmenims (jei taikoma) ir svoriui (jei taikoma) nustato kiekvienas oro vežėjas;

– jei lėktuvo salone pritrūksta vietos bagažui, salono bagažas gali būti registruojamas gabenimui lėktuvo bagažo skyriuje be papildomo mokesčio. Po skrydžio šis bagažas atsiimamas kartu su registruotu bagažu;

– jei užregistravote mažiau bagažo vienetų nei apmokėjote, susidaręs skirtumas nėra grąžinamas;

– jei kelionę sudaro keletas lėktuvų bilietų, įsitikinkite, kad Jūsų gabenamo bagažo matmenys (jei taikoma) ir svoris (jei taikoma) atitinka visų oro vežėjų, kurių paslaugomis naudositės, reikalavimus. Priešingu atveju Jums teks perpakuoti bagažą ir (arba) papildomai mokėti už bagažo perviršį;

– atsakomybė už bagažo praradimą, vėlavimą ar sugadinimą apribojama, jei nesusitarta kitaip. Kai kurie vežėjai neprisiima atsakomybės už dūžtančius, vertingus ir greitai gendančius daiktus. Išsamesnę informaciją galite gauti iš vežėjo;

– oro uoste privaloma pateikti patikrai visus reikalingus kelionės dokumentus, tinkamai supakuotus skysčius; nusivilti viršutinius drabužius, iš rankinio bagažo išimti ir atskirai padėti nešiojamuosius kompiuterius ir kitus elektroninius prietaisus – jų patikra bus vykdoma atskirai; taip pat patikrinama, ar su savimi neturite kitų draudžiamų daiktų.

– skysčių kiekis, kurį įsigyjate už įlaipinimo dokumentų tikrinimo vietų esančiose parduotuvėse ar ES vežėjo orlaivyje, nėra ribojamas ES teisės aktais, tačiau gali būti taikomi kitokie apribojimai;

– skysčių gabenimui salono bagaže taikomi specialūs reikalavimai. Skysčiai turi būti supakuoti talpose, kurių tūris neviršija 100 mililitrų, bendras vieno keleivio gabenamų skysčių tūris negali viršyti 1 litro, o visi gabenamų skysčių indai turi būti sudėti į permatomą, užsegamą plastikinį krepšelį;

– skysčiais laikoma: vanduo ir kiti gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, kremai, losjonai, aliejai, skutimosi ir kitos putos, dezodorantai, dantų ir kitos pastos, aerozolinės priemonės, plaukų, dušo ir kt. želė, blakstienų tušas, skysti šešėliai, kreminės pudros ir kitos panašios skystos konsistencijos medžiagos;

– už įlaipinimo vartų įsigyjamos prekės dažniausiai būti įtalpintos į kitą Jūsų gabenamą bagažą – įsitikinkite, kad pirkiniams turite pakankamai vietos;

– jei už įlaipinimo vartų įsigyti daiktai pakuojami specialiame hermetiškame krepšyje, jie laikomi papildomuoju prie pirmiau minėtųjų užsegamo krepšelio kiekių (neribojami). Tačiau būkite apdairūs ir neatplėškite šių krepšelių iki Jūsų patikros paskutiniame (perlaipinimo) oro uoste. Priešingu atveju minėti daiktai/skysčiai bus priskiriami kitam Jūsų gabenamam bagažui/kitiems Jūsų gabenamiems skysčiams ir jiems bus taikomi pirmiau aptarti bagažo/skysčių gabenimo reikalavimai;

– dėl saugumo salono ir registruotajame bagaže neturėtų būti vežami pavojingi daiktai. Draudžiama vežti šiuos daiktus (neapsiribojant): šautuvai, žiebtuvėliai ir ginklai ar objektai, atrodantys, kad gali iššauti ar sukelti žalą, atšipę instrumentai, sprogstamosios ir degios medžiagos, sprogūs prietaisai ir jų sudedamosios dalys, cheminės ir toksinės medžiagos;

– pretenzijos dėl oro vežėjo suteiktų arba nesuteiktų paslaugų teikiamos oro vežėjui. Pinigai gali būti grąžinami tik tuo atveju, jei oro vežėjas patenkina Jūsų pretenziją ir grąžina pinigus Pardavėjui Mokestis už Pardavėjo suteiktas paslaugas negrąžinamas;

– prieš įsigydamas bilietą keleivis privalo susipažinti su oro vežėjo (ar kelių (visų) vežėjų), kurio (-ų) paslaugomis naudosis konkrečios kelionės metu), vežimo sąlygomis ir atsakomybės ribojimais. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis ir taisyklėmis keleivis patvirtina, kad su oro vežėjo sąlygomis susipažino ir su jomis sutinka.

Naudingos nuorodos:

– Informaciją apie kelionių dokumentus, privalomuosius skiepus, saugumo situaciją ir kt. Lietuvos Respublikos piliečiams teikia LR užsienio reikalų ministerija: http://urm.lt/ (http://keliauk.urm.lt/location/).

– „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 724 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos aprašo patvirtinimo” (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325265)

– Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės, kai atsisakoma juos vežti, ir skrydžiai atšaukiami arba atidedami ilgesniam laikui – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, OLL46, 2004 02 17 (http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=44316)

– Apie oro vežėjo atsakomybę nelaimingų atsitikimų atveju: Reglamentas (EB) Nr. 889/2002. Šis reglamentas iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 2027/97, OLL 140, 2002 05 30 (į ES teisę perkeliantis Monrealio konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, OLL 194, 2001 07 18) (http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=32911&p_query=&p_tr2=2)